Saturday, April 20 2019 12:15 am

Tag: #shrikantshinde #koparrailway

Total 1 Posts

कोपर येथील रेल्वे प्रवाशांना होम प्लॅटफॉर्मची दिवाळी भेट

·         प्रवाशांचा वळसा वाचणार ·         प्रकल्पाचा खर्च १० कोटी रुपये ·         कल्याण दिशेकडील पादचारी पुलाचेही रुंदीकरण होणार ·         मुंबई दिशेकडील पादचारी पुलाच्या कामाला लवकरच सुरुवात ठाणे : वाढत्या गर्दीमुळे ठाण्यापुढील रेल्वे प्रवाशांचा जीव मेटाकुटीला येत