Saturday, August 24 2019 11:07 pm

Tag: #उदरनिर्वाहाच्या अधिकारासाठी #आजीबाई बसल्या #उपोषणाला

Total 1 Posts

उदरनिर्वाहाच्या अधिकारासाठी आजीबाई बसल्या उपोषणाला

ठाणे -: पाच पिढ्यांपासून कसत असलेली गुरचरण जमीन अचानक भूमिअभिलेखा विभागाने म्हाडाकडे हस्तांतरीत केली आहे. त्यामुळे आपल्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला असल्याचा आरोप करीत वयाची 80 वषे गाठलेल्या दोन आजीबाईंनी