Sunday, November 18 2018 10:09 pm

Category: नाशिक

Total 11 Posts

२३ सप्टेंबर मो. ह.विदयालयात न्यायालय व सरकार यांच्या अधिकाराच्या सीमारेषा परिसंवाद

ठाणे : मो. ह.विदयालय शतक महोत्सव २ नोव्हेंबर २०१६ ते २ नोव्हेंबर २०१७ या दरम्यान शतकोत्तर रोप्य महोत्सव साजरा करत आहे यात विद्यार्थी,पालक,शिक्षक ,व नागरिकांसाठी विविध उपक्रम शतकोत्तर रोप्य महोत्सव समितीच्या वतीने राबविले जातात या उपक्रमाचा