Wednesday, February 26 2020 9:12 am

स्मार्टसिटी अंतर्गत उभारण्यात आलेल्या भारतातील पहिल्या कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरलामहापालिका आयुक्तांची भेट

ठाणे: महापालिकांच्या नागरी सुविधांचे सुसुत्रीकण आणि दैनंदिन कामकाजाच्या प्रभावी व्यवस्थापनासाठी उपयुक्त ठरणा-या स्मार्ट सिटी अंतर्गत ठाणे महानगरपालिकेने हाजुरी येथे उभारलेल्या कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरला आज महापालिका आयुक्त संजीव जयस्वाल यांनी भेट दिली. अशा पद्धतीचे महापालिकेने उभारलेले हे देशातील पहिले कंमांड अँड कंट्रोल सेंटर आहे.
महापालिकेच्यावतीने उभारण्यात येणा-या सर्व नागरी सुविधांचे सुसुत्रीकरण व्हावे तसेच पालिकेचे दैनंदिन कामकाज प्रभावीपणे करता यावे यासाठी महापालिकेने या कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरची निर्मिती केली असून या कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या माध्यमातून महापालिकेच्या जवळपास 50 पेक्षा जास्त सुविधांचे सुसुत्रीकरण करण्यात येणार आहे.
सदरचे कंमांड अँड कंट्रोल सेंटर महापालिकेच्या सर्व विभागांशी जोडण्यात येणार असून यामध्ये घनकचरा व्यवस्थापन विभाग, डीजी ठाणे, पाणी पुरवठा, विद्युत विभाग, ई-गव्हर्नन्स, शिक्षण, परिवहन यासह जवळपास सर्व विभागांचा समावेश आहे. या सर्व विभागांचे स्वतंत्र  कंमांड अँड कंट्रोल सेंटर असणार असून त्या सर्व कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरला हे मुख्य कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरशी जोडण्यात येणार आहे. जेणेकरून या सर्व विभागांची माहिती आवश्यक त्यावेळी उपलब्ध करून घेता येवू शकणार आहे.
यासाठी शहरात जवळपास1200 कॅमेरे बसविण्यात आले असून ते सर्व कॅमेरे या मुख्य कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरला जोडण्यात आले आहेत. या कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरच्या मुख्य डिस्पलेला शहराचा नकाशा संलग्न केला असून या सलंग्न केलेल्या नकाशावरील ठिकाण निश्चित केल्यास तिथे असलेल्या कॅमे-याने टिपलेल्या व्हिडीओचे पृथकरण करण्याची यंत्रणा यामध्ये आहे. सदरचा डेटा हा आवश्यकतेनुसार पोलिसांना तपासकामी उपयुक्त ठरणार आहे. तसेच पोलिसांकडील कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरमधील उपलब्ध असलेला डेटाही आवश्कता भासल्यास मिळण्याची सुविधा उपलब्ध आहे.
शहरात कुठेही आपत्कालीन परिस्थिती उद्भवल्यास त्याची माहिती या सेंटला तात्काळ उपलब्ध होण्याची यंत्रणा या ठिकाणी उपलब्ध असून त्यामुळे त्या परिस्थितीत काय उपाययोजना करायला हवी याचाही निर्णय घेता येणे शक्य होणार आहे.

तसेच शहरात एखाद्या ठिकाणी कचरा उचलला नसेल तर त्याची माहिती संबंधित विभागाला तातडीने देण्याची सुविधा या कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरमध्ये करण्यात आली असून त्यासाठी शहरात जवळपास चार हजार सेन्सर्स बसविण्यात येणार आहेत. हे सेन्सर्स पाईप लाईन फुटल्यास, अपघात घडल्यास, कचरा साठल्यास, चेंबर कव्हर्स तुटल्यास, बस बंद पडल्यास कंमांड अँड कंट्रोल सेंटरमध्ये अलार्म  वाजवून त्याची सूचना देतील. ही सूचना प्राप्त होताच त्याची माहिती संबंधित विभागाला देण्याची व्यवस्था या यंत्रणेमध्ये करण्यात आली आहे.