Thursday, November 21 2019 3:43 am

महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी रेशन कार्डधारकांना मिळणार रेशन

मुंबई : सर्व सामान्य नागरिकांना रेशन घेण्याकरिता महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात धान्य घेण्यासाठी जावे लागत असायचे परंतु आत्ता  रेशन कार्डधारक महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी  रेशन घेण्याकरिता गेल्यास त्यांना दुकानदाराने धान्य उपलब्ध करून देणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. ग्रामीण किवा शहरी रेशन कार्डधारकांना महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी रेशन दुकानदाराने उपलब्ध करून देणे बंधनकारक आहे तसे  परिपत्रक विभागाकडून निर्गमित करण्यात आले असल्याची माहिती अन्न आणि नागरी पुरवठा मंत्री जयकुमार रावल यांनी दिली.

रेशन कार्डधारकांना रेशन दुकानदार  महिन्यातील ठराविक वेळेनंतर रेशन उपलब्ध करून देत नाही.अश्या तक्रारी विभागाकडे तक्रारी आल्या होत्या. तसेच विधानसभा सदस्यांनी याबाबतीत सभागृहामध्ये प्रश्न उपस्थित केले होते.
या तक्रारींची दखल  अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने नुकतेच शासन परिपत्रक निर्गमीत केले आहे. यानुसार रास्त भाव दुकानदारांवर रेशनकार्ड धारकांना महिन्याच्या कोणत्याही दिवशी धान्य (रेशन) उपलब्ध करून देण्याची जबादारी निश्चित करण्यात आली आहे, असे मंत्री रावल यांनी सांगितले. रास्तभाव दुकानदाराने असे न केल्यास त्यांच्यावर नियमानुसार कार्यवाही करण्यात येईल.
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागाने याबाबत राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त( पुरवठा), सर्व उपायुक्त (पुरवठा), सर्व जिल्हाधिकारी, शिधावाटप नियंत्रक,  संचालक (नागरी पुरवठा, मुंबई), सर्व जिल्हा पुरवठा आधिकारी यांना परिपत्रकाच्या अंमलबजावणीचे आदेश दिले आहेत.