Monday, June 1 2020 2:08 pm

नाशिकमध्ये १० हजारांची लाच मागणाऱ्या पोलिसाविरोधात गुन्हा दाखल

नाशिक:-  अपघात झालेले वाहन सोडविण्यासाठी येवला तालुका पोलीस ठाण्यातील पोलीस शिपाई गणेश अशोक नागरे यांनी १० हजार रुपयांची लाच मागन्याच्या विरुद्ध लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. अशोक नागरे याने वाहन मालकाकडे १० हजार रुपयांची लाच मागून वाहन मालक व पोलीस शिपाई यांच्या ८ हजार रुपयांची बोलणी ठरली.
याप्रकरणी त्याच्यावर येवला शहर पोलीस ठाण्यात आज (गुरुवार) गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
तक्रारदार यांच्या वाहनाचा अपघात होऊन त्यामध्ये त्यांच्या नातेवाईकाचा मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी गुन्हा दाखल करून अपघातग्रस्त वाहन जप्त करण्यात आले होते. जप्त केलेले वाहन सोडण्यासाठी गणेश नागरे याने दहा हजार रुपायांची लाच मागितली. तडजोडीमध्ये ८ हजार रुपये देण्याचे ठरले होते. तक्रारदाराने याची तक्रार नाशिक लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे केली होती.