Saturday, July 11 2020 11:08 am

ठाणे शहरातील काही भागात  बुधवारी पाणी पुरवठा बंद राहणार

ठाणे -: स्टेम वॉटर डिस्ट्री अँण्ड इन्फ्रा कंपनी यांनी पाणी पुरवठ्याचे नियोजन करण्यासाठी ठाणे महानगरपालिकेला स्टेम कडून होणारा पाणी पुरवठा बुधवार दिनांक 13  फेब्रुवारी 2019  रोजी सकाळी 9.०० ते गुरुवार दिनांक 14 फेब्रुवारी 2019 सकाळी  9.०० पर्यत  बंद राहणार आहे.

      ठाणे महानगरपालिकेच्या स्वतःच्या पाणी  पुरवठ्याचे नियोजन करून बुधवार दिनांक  13  फेब्रुवारी 2019    रोजी सकाळी 9.०० ते गुरुवार दिनांक  14 फेब्रुवारी  2019सकाळी  9.०० पर्यत पर्यत शहरातील घोड़बंदर रोड़पातलीपाड़ा,पवार नगरकोठारी कम्पाऊन्ड़, गांधीनगर, इंदिरानगर, श्रीनगर, लोकमान्यनगर,समतानगर,ऋतूपार्क,सिद्धेश्वर,जे,साकेत,उथळसर,रेतीबंद,मुंब्रा कोळीवाडा,शैलेशनगरसंजय नगर व कळव्याचा काही भाग  इत्यादी भागात पाणी पुरवठा बंद राहणार आहे.  या शटडाऊनमुळे पाणी पुरवठा पूर्व पदावर येईपर्यंत पुढील एक ते दोन दिवस कमी दाबाने पाणीपुरवठा होणार असूननागरिकांनी पाण्याचा योग्यतो वापर करुन पालिकेस सहकार्य करावे असे आवाहनपाणी पुरवठा विभागाने केले आहे.